ÁSZF

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza Orbán-Kacs Bernadett (születési név: Kacs Bernadett; anyja neve: Gáspár Zsuzsanna; születési helye, ideje: Pécs, 1985.03.07.), és Orbán Péter (születési név: Orbán Péter; anyja neve: Barta Margit Mária; születési helye, ideje: Kaposvár, 1979.05.20.), mint szolgáltatók (a továbbiakban:”Szolgáltatók) által üzemeltetett https://ingatlanszaki.com/ weboldal (a továbbiakban:”weboldal”) használatára vonatkozó szerződési feltételeket, melyeket a Szolgáltatók egyoldalúan és előre, a szolgáltatást igénybe vevő, azaz a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) közreműködése nélkül  határoztak meg.

 

A Szolgáltató által közzétett ÁSZF nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek nem minősül.

A regisztráció feltétele az ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadása, amellyel a Felhasználó egyetért és magára nézve kötelezőnek ismer el. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció során történik, az erre kijelölt checkbox használatával. A Felhasználó amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált, vagy nincs érvényes egyedi szerződése – a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF elfogadása feltételét képezi a weboldal használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldalak tartalmának megtekintésére.

 

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseit.

Az ÁSZF célja a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásnyújtás. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

 

Ha a Szolgáltató és a Felhasználó között egyedi, kölcsönösen megbeszélt és meghatározott írásbeli szerződés nem jön létre, akkor a jelen ÁSZF vonatkozik a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra, illetve a Szolgáltató és a Felhasználó között jelen ÁSZF van érvényben.

Jelen ÁSZF másolása szigorúan tilos, szerzői jogvédelem alatt áll.

 

 1. Szolgáltatók adatai:

A Szolgáltatók neve: Orbán-Kacs Bernadett és Orbán Péter

A Szolgáltatók elektronikus levelezési címe: [email protected]

Kapcsolattartó: Orbán Péter

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-137731, NAIH-137732.

 

 1. Hatályba lépő rendelkezések:
 • Jelen ÁSZF 2018. január 29. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos.

 

 1. Szolgáltatások:
 • A szolgáltatások köre:
 1. A szolgáltatások használatának feltétele az előzetes regisztráció a weboldalon. Ezt követően a weboldalon a Szolgáltatók lehetőséget biztosítanak ingatlanok, illetve szakemberek keresésére, valamint hirdetésére különböző paraméterek alapján a regisztrációt követően.
 2. A Felhasználónak lehetősége van a korábban megtekintett ingatlanokat az „ingatlanjaim” menüpont alatt ismételten megtekinteni, valamint a „partnerek” menüpontban találják a szakembereket, akiket értékelni is van lehetőségük.
 3. A Felhasználók a „blog” menüpont alatt a Szolgáltatók csapatának szakértő tagjaitól olvashatnak különböző tájékoztatásokat.
 4. A weboldal használatával a Felhasználó feltölthet és kereshet álláshirdetéseket az „állások” menüpont alatt, valamint a szakemberek feltölthetnek akciós ajánlatokat az „akciós ajánlatok” menüpontban.
 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amely a hirdetések feladásából jelentős vagy esetleges károkból ered.

 

 1. Regisztráció
 • A weboldal főoldalának tetején a REGISZTRÁCIÓ menüpont alatt lehet a személyes adatokat (felhasználó név, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, jelszó) kitölteni, valamint szükséges jelölni, hogy ügyfélként vagy vállalkozóként kíván regisztrálni. A Felhasználónak lehetősége van a Facebook profiljával is regisztrálni, valamint az e-mail cím megadásával lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra. A Felhasználó a REGISZTRÁCIÓ gomb megnyomásával, majd az ÁSZF, és az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásáról szóló négyzet bepipálásával a regisztráció véglegesítését lezárja.

 

 • A regisztrációt követően a Szolgáltató
  • megjeleníti a felhasználó profil oldalát
 • A regisztrációt követően a Felhasználó
  • a 4.1. pontban megjelölt főoldalon a BEJELENTKEZÉS menüpont alatt beléphet a szolgáltatásba. A Felhasználó ezt követően tud keresni a szakemberek és az ingatlanok között, illetve feladni hirdetést, bármilyen menüpontot kipróbálni.

 

 1. A szerződés módosítása
 • A Szolgáltató jogosult a jelen szerződést egyoldalúan módosítani. A módosult szerződésről a Szolgáltató figyelmezteti a Felhasználót a fiókjába történő belépést követően egy felhívással, melyben felhívja, hogy a módosított szerződést tekintse meg, illetve fogadja el.

 

 • Amennyiben a módosított szerződés kézhezvételét követően a Felhasználó azt 8 (nyolc) munkanapon belül írásban nem kifogásolja meg, úgy – Felhasználó kifogásának elmaradásából eredő ráutaló magatartásával – a módosítások hatályba lépnek.

 

 1. Felmondás joga
 • Szolgáltató által
  • a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor indoklás nélkül felmondhatja.
  • a Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Felhasználó a szoftvert jogszabályba ütköző módon veszi igénybe.

 

 • Az azonnali hatállyal történő felmondás esetén a szerződés a felmondás napján 24:00 órakor szűnik meg, azonban a Szolgáltatónak lehetősége van a szerződésszegés észlelését követően azonnal felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását.
 • A szerződés 30 napos határidővel történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napját követő 30. nap 24:00 órakor szűnik meg.
 • A Szolgáltató a szerződés felmondását a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mailben jelzi.

 

 • Felhasználó által
  • A felek a szerződést határozatlan időre kötik. A Felhasználó a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja a Szolgáltató ügyfélszolgálati rendszerén keresztül küldött írásos üzenettel. A szerződés a felmondásának napján 24:00 órakor szűnik meg. A Felhasználó fiókját 48 órán belül törli a Szolgáltató. A Felhasználó köteles a szerződés megszűnésének napján 24:00 óráig igénybe vett szolgáltatások díját a Szolgáltatónak megfizetni. A Felhasználó általi felmondás esetén a Felhasználó a szolgáltatás megfizetett díját a Szolgáltatótól nem követelheti vissza.

 

 1. Panaszkezelés
 • Bármilyen levélben vagy elektronikus úton érkezett panaszt a Szolgáltató írásban 30 napos határidővel válaszol és indokol meg.
 • Panasszal lehet fordulni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is, melynek elérhetősége:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: [email protected]

 

 1. Technikai korlátok
 • A honlapon történő regisztrálás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését.

 

 1. Adatvédelem:
 • Adatkezelési szabályokat és az adatvédelmi tájékoztatót a honlapról letölteni lehetséges.
 • Az adatvédelmi nyilvántartási szám az alábbi: NAIH-137731, NAIH-137732.
 • Az adatokat harmadik személy részére nem adhatja át.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések​ 
 • A Felhasználó titoktartási kötelezettséggel tartozik minden olyan információt illetően, amely a Szolgáltatóval kapcsolatban jutott tudomására (Titoktartási klauzula).

 

 • A hozzáférés jelszava és biztonsága
  • A Felhasználó felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért.
  • A Felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava, vagy az általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt.
  • Ha a Felhasználó úgy véli, hogy valaki(k) illegálisan hozzáférnek a fiókjához, a Felhasználó köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót.

 

 • A weboldal használatának szabályai
  • A Felhasználó kötelezettséget vállal, a szolgáltatás használata során, hogy betartja a jelen szerződésben leírt kikötéseket, feltételeket.
  • A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy nem használja a szolgáltatást törvénytelen célokra.
  • A weboldalra bármilyen tartalmat, hirdetést, fényképet, információt mindenki csak a saját felelősségére tölthet fel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal használatából eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért.
  • A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy nem tölt fel olyan képeket, amely nem a hirdetett ingatlant ábrázolja. A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy nem hirdeti az adott ingatlant más kategóriában, mint ami a rendeltetésének és céljának megfelelő.
  • A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy nem továbbít olyan tartalmat, amely illegális tevékenységre vonatkozó információt hirdet vagy kínál, vagy fizikai erőszakra bátorít. A Szolgáltatató a fentieken túl jogosult az esztétikailag kifogásolható képek törlésére.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan hirdetést, amely jogszabályba ütközik, vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jóerkölcsbe ütközik.
  • A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy nem küld olyan tartalmat, amely hivatkozást tartalmaz pornográf képekre, gyűlöletkeltő propagandára, vagy bármilyen illegális szoftverek, termék sorozatszámok, kódtörő programok.
  • A Felhasználó elfogadja, hogy sem közvetlen sem közvetett módon nem fejt vissza programkódot és nem kutat forráskód, alapstruktúrák, algoritmusok után a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatban.
  • Abban az esetben, ha a Felhasználó a fenti használati szabályok bármelyikét megsérti, súlyos szerződésszegést követ el, és a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy értesítéssel vagy anélkül, szüneteltesse vagy megszüntesse a Felhasználó szolgáltatáshoz vagy bármely kapcsolódó adathoz való hozzáférését.
 • Használat és tárolás
  • A Szolgáltató felhasználói információkat, és más a felhasználóval összefüggő adatokat tárol az adatbázisban (a továbbiakban: „Adatok”). A Szolgáltató vállalja, hogy az Adatok tárolása, feldolgozása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, ide értve, de nem kizárólag a következőket:
   • A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó számára felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületet biztosít, mely garantálja, hogy a Felhasználó Adataihoz csak a Felhasználó által választott és bármikor megváltoztatható felhasználónévvel és jelszóval lehet hozzáférni.
   • A Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó jelszavát adatbázisában titkosítva tárolja, így azt visszafejteni nem lehet.
   • A Szolgáltató vállalja, hogy az Adatok tárolására és feldolgozására nagy működési- és adatbiztonságú hardver és szoftvertechnológiákat alkalmaz, és ezeket rendszeresen felülvizsgálja, majd amennyiben szükséges, fejleszti vagy cseréli.
   • A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó Adatait mindaddig megőrzi, amíg jelen szerződés Felhasználó és a Szolgáltató közt hatályban van. A Felhasználó Adatait sem ezen szerződés hatálya alatt, sem azután, semmilyen célból nem használja fel és nem adja tovább harmadik személynek. Kivétel az olyan eset, amikor erre a Szolgáltató jogi úton kötelezhető, vagy amennyiben a Szolgáltató érintettségével folyó jogi eljárás során ezt a Szolgáltató érdekei megkívánják.
   • A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok előre nem látható, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy sérüléséből eredő kárért, elmaradt haszonért, legyen annak oka hardver- vagy szoftverhiba, a Szolgáltató vagy valamely felhasználója ellen irányuló támadás, vagy egyéb előre nem látható, a Szolgáltató által nem befolyásolható esemény. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó oldalán fellépő üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, a Felhasználó számítógépén történt vírus- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból bekövetkező károkért.
  • Referencia
 • A Szolgáltató és a Felhasználó között felmerült vitákat békés úton rendezik lehetőség szerint. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges az illetékes Bíróság a Kaposvári Járásbíróság, mely illetékességnek a Felhasználó aláveti magát.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Kelt: Budapest, 2018. január 29.