Németh Péter-energetikai tanúsítvány

Németh Péter-energetikai tanúsítvány
Győr-Moson-Sopron megye
Győr, Sopron

2012. január 1-től a következő szabályok vannak érvényben:
Nem adható ki használatbavételi engedély új épületek esetében az energetikai tanúsítvány hiányában.
Legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását követő 90 napon belül az energetikai tanúsítványt az önkormányzat építéshatósága részére be kell mutatni.
Amennyiben ingatlan adás-vétel történik, az eladó kötelessége, hogy elkészíttesse az ingatlan energetikai tanúsítványát. Az energetikai tanúsítvány hitelesített példányának sorszámát az adás-vételi szerződés kötelezően tartalmazza!

 

Interjú Németh Péterrel:

Interjú kérdések:

 

  1. Mikor kezdtél el energetikai tanúsítványokkal foglalkozni?

2016-ban végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen épületenergetikai szakmérnökként. Közvetlen ezt követően a 244/2006. (XII. 5.) szakmagyakorlásról szóló kormányrendelet előírása szerint teljesítettem az energetikai ismereteket tartalmazó jogosultsági vizsgakövetelményeket, és szinte aznap megkezdet az energetikai tanúsítói tevékenységet.

 

2.Miket figyeltek energetikai besoroláskor, mik a sarkalatos pontok?

Nagy hangsúlyt kell fektetni a helyszíni felmérés során a pontos mérések mellett a rétegrendek, valamint a nyílászárók kalorikus hőátbocsátási tényezőjének teljesség igényével történő meghatározására. Ezen felül a Közel nulla energiaigényű épület avagy a “BB” vagy annál jobb besorolás követelményére kell különösen odafigyelni, mely szerint:

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint „BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az esetben adható az épületre vagy a benne lévő önálló rendeltetési egységre, ha az általános esetnél szigorúbb lehűlő felület és fűtött térfogat arány követelményének való megfelelés mellett az épület energiaigényét, az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból biztosított, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben előállított. Ebből az következik, hogy azon épületek, vagy önálló rendeltetési egységek esetében, amelyekben például nincs megújuló energiafelhasználás, a maximálisan elérhető besorolás “CC” (korszerű) vagy rosszabb kategória lehet. A “BB” kategóriánál jobb besoroláshoz további kritériumoknak is meg kell felelni

 

3.Különböző pályázatok vannak energetikai felújításra, mire veszik fel leggyakrabban a pályázati pénzt, miken bukhatnak el az igénylők?

Jelenleg a legnépszerűbbek a GINOP-8.4.1/A-17 és VEKOP-5.2.1-17 elnevezésű Hitelprogramok keretében a Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel felhasználásával megvalósuló napelemes rendszerek. Sokan nem veszik figyelembe 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató 6. pontjában a nem elszámolható költségeket, így azokat is beleteszik a pályázatba, ami természetesen így nem lesz támogatható.

 

4.Mai világban előszeretettel hivatkoznak a szigetelésre, ablakcserére, te szerinted mennyire fontos ezek cseréje? Mennyit lehet velük spórolni?

Az energiahatékonyságot célzó korszerűsítések, az épület nettó éves fűtési energiaigényének a függvénye. Egy jó érték esetén (Ef<800kWh/m2a) célszerű a fűtőberendezés korszerűsítésére, kondenzációs gázkazánra, vagy hőszivattyús fűtésre, amennyiben rosszak az épületfizikai tulajdonságai az ingatlannak a költségoptimailzálást a termikus burok – hőszigetelés, nyílászárók – hőszigeteléséve, illetve cseréjével kell kezdeni, valamint odafigyelni, hogy azt ne gyengítsék szerkezeti és geometriai hőhidak.

 

5.Napelemekről mi a véleményed?

A szilárdtest technológia fejlődése az elmúlt években mondható a legjelentősebbnek. Ennek is köszönhető a LED-ek elterjedése. 5 éve még kérdés volt, hogy kinyomású kisülőlámpákat, vagy halogén hőmérsékleti sugárzókat alkalmazzunk mesterséges világításra, ma pedig az, hogy milyen LED-et. Kicsit elkalandozva a kérdéstől, válaszom hogy a napelemek – photo-voltaikus rendszerek – fejlődése töretlen, további hatásfoknövekedés várható az elkövetkezendő időkben. Mindenesetre, már ma is elmondhatjuk, hogy képzett kivitelezőkkel, elkészítve, megfelelő módon történő felhasználással, észszerű kiváltása lehet akár a földgázzal történő fűtésnek is. Amennyiben Pályázati támogatással sikerül háztartási méretű kiserőművet (HMKE) beszereznünk, ne késlekedjünk.

 

6.A mai ingatlanok általában milyen energetikai besorolásúak, mi lehet a reális cél felújításukkor?

Energetikai besorolás szerint a 2018-ban végzett 170789 db hiteles energetikai tanúsítás szerint, azt túlnyomó többségben a CC kategóriájú ingatlanra állították ki. Ennek alapbetően három magyarázata van:

  • Új építésű ingatlan esetén CC a követelményérték, azaz, csak annak teljesülésekor adható ki használatbavételi engedély a jogalkotó előírásainak megfelelően.
  • A társasházi lakások ingatlanpiaci részesedése elég magas. Ezek a lakások viszonylag kis lehűlő felülettel rendelkeznek, ezért sok esetben ebbe a kategóriába esnek.
  • Nem utolsó sorban a panelprogramban részt vett lakások tanúsítása kötelező, és azok jellemzően CC kategóriájúak.

 

 

A valós helyzet természetesen ettől rosszabb.

Minden energiatanúsítvány tartalmaz ajánlási részt, melyeket CC kategóriánál rosszabb energiaosztályú épületeknél kötelező a tanúsítónak kitöltenie. Ez tartalmazza a szükséges beruházási javaslatokat (pl.: nyílászáró csere, fűtés korszerűsítés, homlokzatszigetelés stb.) melyekkel jobb energiaosztályba sorolhatjuk épületünket.

Erősen leromlott állapotú, bontásra ítélt ingatlanoknál a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 6§ (4) alapján a tanúsítvány nem tartalmaz javaslatot, mivel az energiahatékonyságának költséghatékony növelésére nincs észszerű lehetőség a Rendeletben meghatározott követelményekhez képest.

 

Reális célt mindig az adott ingatlan és a környék infrastruktúrája határozza meg. Ritka esetben éri el a jogalkotó a rendelettel a célját, hogy a vevő tájékozódjon az ingatlan vásárlása előtt az épület energetikai besorolásáról, mivel azt jellemzően csak a szerződéskötés kötelező elemeként történt előírás miatt készítik el. Ez alól kivétel, csak a kiemelkedően jó, közel nulla követelményértéknél jobb házak esete mikor már a hirdetésben feltüntetik az épület besorolását, így ösztönözve energiatudatos vásárlókat, hozzájárulva a sikeres eladáshoz.

 

7.Hol lehet téged elérni, hol vállalsz munkát?

Elsősorban Győrött, valamint Győr-Moson-Sopron megyében vállalok munkát, ez a magas tanúsítói létszám következtében gyakorlatilag le is fedi a Megrendelői igényeket.

 

8.Energetikai szakértőként mi a mottód?

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!

  • Németh Péter-energetikai tanúsítvány

Üzenet küldése a szakembernek

Németh Péter-energetikai tanúsítvány